Cultuur en civilisatie

Het verbinden van menselijke groei en economische ondernemingen

Deelnemers aan de jaarlijkse groepsbijeenkomst staan samen op een trap in Regensburg.

Bij foryouandyourcustomers is onze organisatiestructuur ontworpen om persoonlijke groei te bevorderen. We geloven dat ieder individu het potentieel heeft om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen, en we streven ernaar om dit groeipad te ondersteunen op verschillende manieren.

Begin met wie

Een fundamenteel aspect van foryouandyourcustomers is dat elke medewerker bijdraagt aan zijn eigen welzijn, evenals aan het succes van zijn team, de hele groep, het milieu en onze klanten. Wij beschouwen betaald werk als een integraal onderdeel van ons leven, dat een waardevolle kans biedt voor zelfontwikkeling.

Integrale bedrijfsfilosofie

Onze oprichters, Robert Josef Stadler, Stephan Müller, and Jonathan Möller, hebben al lang integrale managementprincipes omarmd. Sinds de oprichting van foryouandyourcustomers is het doel geweest om deze principes te belichamen en als model te dienen voor hedendaagse bedrijven. We hebben zelfs twee boeken over dit onderwerp gepubliceerd.

Een netwerk van cellen

Om sterke persoonlijke verbindingen te bevorderen, beperken we de omvang van elke cel tot 25 medewerkers. Deze structuur maakt gepersonaliseerde begeleiding mogelijk en stimuleert zowel persoonlijke als professionele ontwikkeling binnen hechte groepen. Wanneer een cel zijn maximale capaciteit bereikt, wordt deze opgesplitst om een nieuwe cel met een nieuwe directeur te creëren. Hetzelfde principe geldt voor de gehele groep naarmate deze groeit.

Geen hoofdkantoor nodig

Vertrouwen is fundamenteel voor onze bedrijfscultuur. Elke cel opereert met zijn eigen directeur en medewerkers en functioneert als een onderling afhankelijke eenheid. Cellen en hun leden genieten een grote mate van autonomie, waardoor ze bijdragen aan het succes van de bredere organisatie en tegelijkertijd blijven ontwikkelen en waarde genereren.

Minimale hiërarchie

Onze slanke hiërarchie draait om de raad van bestuur, die bestaat uit één directeur van elke cel. De CEO van de groep grijpt alleen in bij zeldzame omstandigheden, zoals het implementeren van ons integrale managementsysteem of het vormgeven van onze groepsidentiteit. Onze waarden en afgesproken regels, samen met wederzijds respect binnen en buiten het bedrijf, vormen de basis van onze hiërarchische structuur.